Еднократна помощ за раждане в Община Дряново.
Публикувана от nikolaj на December 25 2008 09:14:55


На последното си заседание общински съвет прие " ПАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ВСЯКО НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДО ТРЕТО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО " по предложение на Общинските съветници Николай Марков и Цветан Йорданов.
Помощта ще бъде 300 лева и ще се полага за деца родени или осиновени след
01.01.2009г. За да я получат единия от родителите или настойника ще трябва да е регистриран в община Дряново по постоянен и настоящ адрес поне от 3 години. Еднократната помощ ще се полага за всяко новородено или осиновено до трето дете включително в семейството, паралелно с държавната помощ която за 2009 г. се предвижда да е 250 лв. за първо, 600 лева за второ и 250 лева за всяко следващо дете.


Прочети пълния текст на правилника.