Община Дряново е задължена периодично да оповестява информация за текущата си дейност.
Публикувана от nikolaj на January 31 2009 21:06:23

На проведеното заседание на Общинсски съвет на 28.01.2009г. по предложение на общинския съветник Николай Марков, Кмета на Община Дряново беше задължена периодично да оповестява информация в официалната страница www.dryanovo.bg и по местния радио възел за:

1. До 15 число на следващия месец синтезирана информация за състоянието на бюджета по приходна и разходна част.
2. Спечелени проекти по европеиски и национални фондове, в срок 15 дни след спечелване.
3. Финансова информация за реализацията на спечелените проекти по европеиски и национални фондове в срок 15 след приключването им.
4. Информация за вкички действащи договори, по който страна е Община Дряново със стойност над 15 000 лева. Информацията да съдържа: ответна страна по договора, предмет на договора, стойност на договора. В срок 15 дни от взимане на решението.
5. Информацията за новите договори ,по който страна е Община Дряново да се публикува в срок 15 дни от сключването и да съдържа: ответна страна по договора, предмет на договора, стойност на договора.
6. Информация за всички нови процедури за обществени поръчки възлагани от Община Дряново в сроковете за публикуването и в регистъра за обществени поръчки при „ Агенция за обществени поръчки „

Против това предложение с неясни могиви бяха: Тодор Василев, Емил Попов, Никола Филев, Мариана Маринова, Георги Цветков, Марияна Печеян, Петя Куманова

Пълния текст на приетото предложение.