Общински съвет - Дряново възложи на Кмета да развива индустриална зона.
Публикувана от nikolaj на November 12 2009 20:15:35

На миналото заседание на общински съвет - Дряново беше прието решение за проучване на възможностите за създаването на индустриална зона в нашата община.
Вносител на предложението е Николай Марков. С него се възлага на Кмета в срок до 31.12.2009г. да се проучат възможните терени, възможните партньори за изграждането и, да се потърси помоща на други общини вече развили такива зони, помоща и на сдружения на индустриалците в българия и чужбина.

Пълен текст на приетото предложение