Общинска фирма Колю Фичето ЕООД ще закупи две сметосъбиращи машини.
Публикувана от nikolaj на October 16 2009 22:53:52

На изминалото заседание на Общински съвет - Дряново, беше взето решението за закупуване на две сметосъбиращи машини на лизинг на стойност до 110 хил лева общо от Общинска фирма Колю Фичето ЕООД.
За целта Управителя на фирмата ще сформира комисия за провеждане на процедурата като в нея задължително са включени поне
двама общински съветници.
Целта е да не се ползват външни доставчици на услугата, както в момента, в резултат на което да се повиши рентабилността на фирмата.
Разширени новини

На изминалото заседание на Общински съвет - Дряново, беше взето решението за закупуване на две сметосъбиращи машини на лизинг на стойност до 110 хил лева общо от Общинска фирма Колю Фичето ЕООД.
За целта Управителя на фирмата ще сформира комисия за провеждане на процедурата като в нея задължително са включени поне
двама общински съветници.
Целта е да не се ползват външни доставчици на услугата, както в момента, в резултат на което да се повиши рентабилността на фирмата.