Покана за публично обсъждане за трансформиране на краткосрочен в дългосрочен дълг.
Публикувана от nikolaj на November 24 2009 15:50:05
На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг в Община Дряново, приета с Решение №139/ 31. 07. 2008 г. на Общински съвет – Дряново,

На 30 ноември /понеделник/, 2009 година в Ритуалната зала на Община Дряново от 17. 00 часа, ще се проведе публично обсъждане за трансформиране на краткосрочен дълг, поет с Решение № 280/ 27. 04. 2009 г. на ОбС – Дряново, в дългосрочен дълг от Община Дряново за финансиране на проект по договор за BG 161 PO 001/4.1 – 01/2007/041 «Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина”, „Иглика” към ЦДГ „Детелина” и Детски ясли – град Дряново.

Размер на дълга – 325 101, 86 лева, съгласно сключен договор за кредит № 29/07. 07. 2009 г.

Начин на финансиране и обезпечаване – чрез плащания от Управляващия орган – МРРБ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161 PO 001/4.1 – 01/2007/031.

Достъп до документацията – всеки работен ден, от 8. 00 – 17. 00, кабинет № 207.
Разширени новини
На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг в Община Дряново, приета с Решение №139/ 31. 07. 2008 г. на Общински съвет – Дряново,

На 30 ноември /понеделник/, 2009 година в Ритуалната зала на Община Дряново от 17. 00 часа, ще се проведе публично обсъждане за трансформиране на краткосрочен дълг, поет с Решение № 280/ 27. 04. 2009 г. на ОбС – Дряново, в дългосрочен дълг от Община Дряново за финансиране на проект по договор за BG 161 PO 001/4.1 – 01/2007/041 «Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина”, „Иглика” към ЦДГ „Детелина” и Детски ясли – град Дряново.

Размер на дълга – 325 101, 86 лева, съгласно сключен договор за кредит № 29/07. 07. 2009 г.

Начин на финансиране и обезпечаване – чрез плащания от Управляващия орган – МРРБ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161 PO 001/4.1 – 01/2007/031.

Достъп до документацията – всеки работен ден, от 8. 00 – 17. 00, кабинет № 207.