Текущата сметка на плюс през февруари, преките чужди инвестиции – на минус
Публикувана от nikolaj на April 15 2010 17:23:43

Салдото по текущата сметка на България е положително в размер на 87,5 млн. евро през февруари 2010 г., показват данни на БНБ. За първи път извън летния сезон (юли, август и септември) тази графа от платежния баланс е положителна, показват данни за последните години.

В текущата сметка влизат внос, износ, услуги, доход от труд и инвестиции в чужбина и трансфери между българи у нас и в чужбина. През юли, август и септември салдото по текущата сметка е положително на база силните приходи от летния туристически сезон.

Текущата сметка е била отрицателна в размер на 312 млн. евро през февруари 2009 г., отрицателна в размер на 594,3 млн. евро през февруари 2008 г. и отрицателна в размер на 430 млн. евро през февруари 2007 г.

„Положителният баланс по текущата сметка показва, че икономиката се приспособява, след като няма приток на инвестиции и капитали и съответно няма внос“, коментира за Investor.bg икономистът на Институт „Отворено общество“ Георги Ангелов.

Положителното салдо по текущата сметка през февруари 2010 г. е индикатор за рязко намаляване на потребителските разходи у нас през месеца. Намалението във вноса се обуславя и от отрицателните преки чуждестранни инвестиции през месеца.

Разширени новини

Салдото по текущата сметка на България е положително в размер на 87,5 млн. евро през февруари 2010 г., показват данни на БНБ. За първи път извън летния сезон (юли, август и септември) тази графа от платежния баланс е положителна, показват данни за последните години.

В текущата сметка влизат внос, износ, услуги, доход от труд и инвестиции в чужбина и трансфери между българи у нас и в чужбина. През юли, август и септември салдото по текущата сметка е положително на база силните приходи от летния туристически сезон.

Текущата сметка е била отрицателна в размер на 312 млн. евро през февруари 2009 г., отрицателна в размер на 594,3 млн. евро през февруари 2008 г. и отрицателна в размер на 430 млн. евро през февруари 2007 г.

„Положителният баланс по текущата сметка показва, че икономиката се приспособява, след като няма приток на инвестиции и капитали и съответно няма внос“, коментира за Investor.bg икономистът на Институт „Отворено общество“ Георги Ангелов.

Положителното салдо по текущата сметка през февруари 2010 г. е индикатор за рязко намаляване на потребителските разходи у нас през месеца. Намалението във вноса се обуславя и от отрицателните преки чуждестранни инвестиции през месеца.

Общият платежен баланс на България е отрицателен в размер на 427 млн. евро през февруари 2010 г., като от началото на годината е отрицателен в размер на 849,7 млн. евро, след като такъв беше и дефицитът през януари, показват данни на БНБ.

На годишна база отрицателният платежен баланс намалява с 4%, след като за първите два месеца на 2009 г. е бил минус 886 млн. евро.

Платежният баланс включва всички парични потоци, генерирани от износ, внос, услуги (туризъм, транспорт и други), трансфер на пари между България и чужбина, привлечени и погасени заеми и чужди инвестиции. Поради това с размера на отрицателния платежен баланс намаляват резервните пари на БНБ.

Интересното през февруари е, че преките чуждестранни инвестиции у нас за отрицателни в размер на 25,3 млн. евро, което се случва за първи път в последните години. В резултат общо за януари и февруари преките чужди инвестиции са за едва 28 млн. евро, като намаляват 20 пъти спрямо 555 млн. евро за първите два месеца на 2009 г.

Причина за отрицателните преки чуждестранни инвестиции може да бъде нетна загуба на дружество, в което са инвестирали чуждите инвеститори, или сделка, при която чуждестранно лице продава на местно лице активите си в България, като това може да са недвижими имоти или компании.

Други възможни причини са изплатени главници по заем към компания, направила инвестиции у нас, както и изтеглени вноски от страна на чуждестранен инвеститор от капитала на българско дружество.

При услугите салдото е положително в размер на 46,3 млн. евро през февруари 2010 г., спрямо 40,9 млн. евро през същия месец на 2009 г. Увеличението на салдото се дължи на по-бързия спад в ползването на услуги от българи в чужбина спрямо ползваните от чужденци у нас.

При пътуванията чужденците са похарчили с 1,9 млн. евро по-малко у нас до 85,9 млн. евро през февруари тази в сравнение с миналата година. Българите са похарчили с 19,8 млн. евро по-малко в чужбина и през февруари сумата намалява до 59,7 млн. евро.

Износът през февруари се увеличава с 8% на годишна база до 973 млн. евро. Отрицателният търговски баланс се свива с 61,4% до 135 млн. евро през февруари.

Добавяйки и салдото по услугите, получаваме търговското салдо, чийто дефицит намалява със 71% на годишна база до 88,5 млн. евро през февруари 2010 г.

Добавяйки салдото по сметка „Доход“ (от труд и инвестиции), както и текущи трансфери (между българи у нас и в чужбина) получаваме салдото по „Текущата сметка“, което е положително в размер на 87,5 млн. евро през февруари 2010 г., спрямо отрицателна за 312 млн. евро през същия месец на 2009 г. За първите два месеца на тази година текущата сметка е отрицателна в размер на 155,3 млн. евро поради дефицита през януари.

Салдото по финансовата сметка (депозити и заеми, както и преки и портфейлни инвестиции) се влошава значително и е отрицателна в размер на 741,7 млн. евро през февруари, спрямо положителна в размер на 65,1 млн. евро през същия месец на миналата година.

За първите два месеца на тази година финансовата сметка е отрицателна в размер на 980,7 млн. евро поради дефицита през януари.

Източник: http://www.investor.bg/