Добрия жест
Публикувана от nikolaj на January 04 2009 16:41:40

През 2008г. година Обшина Дряново започна една благородна традиция за подпомагане на празниците на традиционните вероизповедания в общината.

С решение 201 от Протокол № 18 / 20.12.2008г. , Общински съвет – Дряново отпуска на църковните настоятелства към църквите на територията на град Дряново сумата от 1200 /хиляда и двеста/ лева за Коледните празници. За получената сума да бъдат представени разходно-оправдателни документи.

С решение 184 от Протокол № 17 / 24.11.2008г. , Общински съвет – Дряново отпуска сумата от 1000 /хиляда/ лева за съфинансиране на „Честване на празника на мюсюлманите – Курбан Байрам в община Дряново” на Мюсюлманското настоятелство гр. Дряново. За получената сума да бъдат представени разходно-оправдателни документи.

Разширени новини

През 2008г. година Обшина Дряново започна една благородна традиция за подпомагане на празниците на традиционните вероизповедания в общината.

С решение 201 от Протокол № 18 / 20.12.2008г. , Общински съвет – Дряново отпуска на църковните настоятелства към църквите на територията на град Дряново сумата от 1200 /хиляда и двеста/ лева за Коледните празници. За получената сума да бъдат представени разходно-оправдателни документи.

С решение 184 от Протокол № 17 / 24.11.2008г. , Общински съвет – Дряново отпуска сумата от 1000 /хиляда/ лева за съфинансиране на „Честване на празника на мюсюлманите – Курбан Байрам в община Дряново” на Мюсюлманското настоятелство гр. Дряново. За получената сума да бъдат представени разходно-оправдателни документи.