Икономическата криза се усети и в Дряново ! Над 60 нови безработни регистрирани в бюро по труда - Дряново за първите дни на 2009г.
Публикувана от nikolaj на January 12 2009 20:05:06

Три предприятия от Габровска област официално са заявили намеренията си за масови съкращения на персонал.
По данни на КТ "Подкрепа" това са "Рекорд" в Габрово, "Балканско ехо" в с. Кръвеник и "Видима Идеал" в Севлиево. Много форми в момента ползват компенсаторен режими, например масовото излизане в платен или неплатен отпуск. Големи структуроопределящи предприятия спряха да приемат нов персонал, спряха да увеличават регулярно работните заплати и да дават 13-ти заплати. "Това са индиректни факти, които не са гаранция за очаквана безработица и големи съкращения на персонала", каза Мирослав Кънчев, председател на Регионалния конфедеративен съвет на "Подкрепа" в Габрово. Съкращенията в "Рекорд" са факт. Там от 120 човека останаха на работа едва 19. В "Балканско ехо" със седалище Кръвеник съкращават 300 души на различни производствени площадки в страната.
Във "Видима Идеал" по данни на "Подкрепа" днес поетапно са започнали работа някои категории персонал след продължителната, но обичайна за фирмата коледна и новогодишна ваканция.
Разширени новини

Три предприятия от Габровска област официално са заявили намеренията си за масови съкращения на персонал.
По данни на КТ "Подкрепа" това са "Рекорд" в Габрово, "Балканско ехо" в с. Кръвеник и "Видима Идеал" в Севлиево. Много форми в момента ползват компенсаторен режими, например масовото излизане в платен или неплатен отпуск. Големи структуроопределящи предприятия спряха да приемат нов персонал, спряха да увеличават регулярно работните заплати и да дават 13-ти заплати. "Това са индиректни факти, които не са гаранция за очаквана безработица и големи съкращения на персонала", каза Мирослав Кънчев, председател на Регионалния конфедеративен съвет на "Подкрепа" в Габрово. Съкращенията в "Рекорд" са факт. Там от 120 човека останаха на работа едва 19. В "Балканско ехо" със седалище Кръвеник съкращават 300 души на различни производствени площадки в страната.
Във "Видима Идеал" по данни на "Подкрепа" днес поетапно са започнали работа някои категории персонал след продължителната, но обичайна за фирмата коледна и новогодишна ваканция. Кънчев се надява, че въпреки официалното заявление за масови съкращения, докато тече едномесечният срок, във "Видима Идеал" поръчките може да се увеличат и да не се стигне до масови съкращения.
Имайки предвит че много Дряновци работят в фирмите "Балканско ехо" - с. Кръвеник и "Видима Идеал"- Севлиево в общината ще се почувства сериозно увеличение на безработицата.
Голяма част от фирмите в стройтелния , шивашкия и металообработващия бранш на територията на община Дряново също предприеха принудително излизане в платен или неплатен отпуск и оптимизиране на наетия персонал.
Ефективни съкращения на персонал са започнали в следните Дряновски предприятия:
ИЗ Динамика, Вагонен завод, Юръпиън бедс от България АД, Нико 2003 ООД и др.
По данни на бюро по труда - Дряново за 2009г вече са регистрирани над 60 нови безработни.