В Дряново започна реализация на Френска инвестиция на зелено.
Публикувана от nikolaj на May 30 2011 21:25:31

Френската холдингова компания LAFFI започна изграждане на производствена мощност в Община Дряново. Компанията се занимава с поизводство на метални изделия . Производственото звено ще се намира по стария път Дряново-Ганчовец, след новия бетонов възел. Закупени са 13 декара земя и вече започна реализацията на първото производствено хале. Бизнес плана на компанията предвижда до 15 октомври да бъде завършен първия етап и да бъдат открити от 20 до 30 работни места. При добра пазарна конюктура през 2012 година ще продължи изграждането на следващия етап като се планира при пълен капацитет да бъдат разкрити до 100 работни места.
Разширени новини

Френската холдингова компания LAFFI започна изграждане на производствена мощност в Община Дряново. Компанията се занимава с поизводство на метални изделия . Производственото звено ще се намира по стария път Дряново-Ганчовец, след новия бетонов възел. Закупени са 13 декара земя и вече започна реализацията на първото производствено хале. Бизнес плана на компанията предвижда до 15 октомври да бъде завършен първия етап и да бъдат открити от 20 до 30 работни места. При добра пазарна конюктура през 2012 година ще продължи изграждането на следващия етап като се планира при пълен капацитет да бъдат разкрити до 100 работни места.