Колко струват боновите книжки, вложени в бившите приватизационни фондове?
Публикувана от nikolaj на November 23 2011 08:01:04

Преди 15 години всеки Български гражданин имаше право да участва в масовата приватизация с дадените от държавата 25 000 неденоминирани лева съдържащи се в една бонова книжка.
Тогава всеки гражданин имаше право да направи избор да участва индивидуално за конкретни дружества или да се включи в един или няколко приватизационни фонда от лицензираните 81.
Индивидуалното участие донесе по-добри печалби но същевременно изискваше и много по-големи познания в областта на инвестирането и капиталовите пазари. Масовия българин поради по-ниската си инвестиционна култура се включи в приватизационните фондове. През изминалите години имаше възходи и падения в движението на цените на акциите на фондовете, като към момента от 81 приватизационин фонда се търгуват 30 на фондовата борса. За последните четири години има спад от 80 % в цените на акциите на фондовата борса.
Все още за много български граждани има смисъл да следят котировките на Българската фондова борса. Това са основно вложителите в Стара планина холд АД, които имат текуща стойност от 825 лв. на бонова книжка, което е и най-високата стойност в момента. Холдингът стартира като приватизационен фонд Централен.

Стойността на бонова книжка на Холдинг Пътища АД спада над 10 пъти спрямо февруари 2010 г., когато струваше 4 597 лв. Акциите на Холдинг Пътища сега са над 100 пъти по-евтини от рекордните си стойности от 2007 г. В момента вървят по 0,22 лв. за брой спрямо 27,50 лв. тогава. По време на рекорда си стойността на една бонова книжка в холдинга беше 45 000 лв.
В класацията са включени само холдингови компании, с чиито акции е имало сделки през последните месеци. Не е отчетен ефектът от раздадените дивиденти.
Преди 15 години всеки Български гражданин имаше право да участва в масовата приватизация с дадените от държавата 25 000 неденоминирани лева съдържащи се в една бонова книжка.
Тогава всеки гражданин имаше право да направи избор да участва индивидуално за конкретни дружества или да се включи в един или няколко приватизационни фонда от лицензираните 81.
Индивидуалното участие донесе по-добри печалби но същевременно изискваше и много по-големи познания в областта на инвестирането и капиталовите пазари. Масовия българин поради по-ниската си инвестиционна култура се включи в приватизационните фондове. През изминалите години имаше възходи и падения в движението на цените на акциите на фондовете, като към момента от 81 приватизационин фонда се търгуват 30 на фондовата борса. За последните четири години има спад от 80 % в цените на акциите на фондовата борса.
Все още за много български граждани има смисъл да следят котировките на Българската фондова борса. Това са основно вложителите в Стара планина холд АД, които имат текуща стойност от 825 лв. на бонова книжка, което е и най-високата стойност в момента. Холдингът стартира като приватизационен фонд Централен.

Стойността на бонова книжка на Холдинг Пътища АД спада над 10 пъти спрямо февруари 2010 г., когато струваше 4 597 лв. Акциите на Холдинг Пътища сега са над 100 пъти по-евтини от рекордните си стойности от 2007 г. В момента вървят по 0,22 лв. за брой спрямо 27,50 лв. тогава. По време на рекорда си стойността на една бонова книжка в холдинга беше 45 000 лв.

Текуща стойност на една бонова книжка вложена в приватизационен фонд:
1. Стара планина Холд АД - 825,
2. Индустриален Капитал Холдинг АД - 415,
3. Холдинг Пътища АД - 405,
4. Еврохолд България АД - 273,
5. Албена Инвест - Холдинг АД - 158,
6. Холдинг Варна АД - 141,
7. Ютекс Холдинг АД - 106,
8. Холдингово дружество Дунав АД - 95,
9. Индустриален Холдинг България АД - 90,
10. Доверие Обединен Холдинг АД - 85,
11. Фаворит Холд АД - 75,
12. Холдинг Асенова Крепост АД - 70,
13. ТК - ХОЛД АД - 59,
14. Мел инвест холдинг АД - 44,
15. Българска Холдингова Компания АД - 37,
16. Сила Холдинг АД - 35,
17. Надежда - 33,
18. Холдинг КООП-Юг АД - 26,
19. Развитие - Индустрия Холдинг АД - 25,
20. Златен лев холдинг АД - 22,
21. Синергон Холдинг АД - 21,
22. Индустриален фонд - 18,
23. Северкооп Гъмза Холдинг АД - 18,
24. Холдинг Света София АД - 15,
25. Армейски Холдинг АД - 13,
26. Север Холдинг АД - 8,
27. КТИ "Съединение" АД - 4,
28. Черноморски Холдинг АД - 3

Източник: www.investor.bg

Разширени новини

Преди 15 години всеки Български гражданин имаше право да участва в масовата приватизация с дадените от държавата 25 000 неденоминирани лева съдържащи се в една бонова книжка.
Тогава всеки гражданин имаше право да направи избор да участва индивидуално за конкретни дружества или да се включи в един или няколко приватизационни фонда от лицензираните 81.
Индивидуалното участие донесе по-добри печалби но същевременно изискваше и много по-големи познания в областта на инвестирането и капиталовите пазари. Масовия българин поради по-ниската си инвестиционна култура се включи в приватизационните фондове. През изминалите години имаше възходи и падения в движението на цените на акциите на фондовете, като към момента от 81 приватизационин фонда се търгуват 30 на фондовата борса. За последните четири години има спад от 80 % в цените на акциите на фондовата борса.
Все още за много български граждани има смисъл да следят котировките на Българската фондова борса. Това са основно вложителите в Стара планина холд АД, които имат текуща стойност от 825 лв. на бонова книжка, което е и най-високата стойност в момента. Холдингът стартира като приватизационен фонд Централен.

Стойността на бонова книжка на Холдинг Пътища АД спада над 10 пъти спрямо февруари 2010 г., когато струваше 4 597 лв. Акциите на Холдинг Пътища сега са над 100 пъти по-евтини от рекордните си стойности от 2007 г. В момента вървят по 0,22 лв. за брой спрямо 27,50 лв. тогава. По време на рекорда си стойността на една бонова книжка в холдинга беше 45 000 лв.
В класацията са включени само холдингови компании, с чиито акции е имало сделки през последните месеци. Не е отчетен ефектът от раздадените дивиденти.
Преди 15 години всеки Български гражданин имаше право да участва в масовата приватизация с дадените от държавата 25 000 неденоминирани лева съдържащи се в една бонова книжка.
Тогава всеки гражданин имаше право да направи избор да участва индивидуално за конкретни дружества или да се включи в един или няколко приватизационни фонда от лицензираните 81.
Индивидуалното участие донесе по-добри печалби но същевременно изискваше и много по-големи познания в областта на инвестирането и капиталовите пазари. Масовия българин поради по-ниската си инвестиционна култура се включи в приватизационните фондове. През изминалите години имаше възходи и падения в движението на цените на акциите на фондовете, като към момента от 81 приватизационин фонда се търгуват 30 на фондовата борса. За последните четири години има спад от 80 % в цените на акциите на фондовата борса.
Все още за много български граждани има смисъл да следят котировките на Българската фондова борса. Това са основно вложителите в Стара планина холд АД, които имат текуща стойност от 825 лв. на бонова книжка, което е и най-високата стойност в момента. Холдингът стартира като приватизационен фонд Централен.

Стойността на бонова книжка на Холдинг Пътища АД спада над 10 пъти спрямо февруари 2010 г., когато струваше 4 597 лв. Акциите на Холдинг Пътища сега са над 100 пъти по-евтини от рекордните си стойности от 2007 г. В момента вървят по 0,22 лв. за брой спрямо 27,50 лв. тогава. По време на рекорда си стойността на една бонова книжка в холдинга беше 45 000 лв.

Текуща стойност на една бонова книжка вложена в приватизационен фонд:
1. Стара планина Холд АД - 825,
2. Индустриален Капитал Холдинг АД - 415,
3. Холдинг Пътища АД - 405,
4. Еврохолд България АД - 273,
5. Албена Инвест - Холдинг АД - 158,
6. Холдинг Варна АД - 141,
7. Ютекс Холдинг АД - 106,
8. Холдингово дружество Дунав АД - 95,
9. Индустриален Холдинг България АД - 90,
10. Доверие Обединен Холдинг АД - 85,
11. Фаворит Холд АД - 75,
12. Холдинг Асенова Крепост АД - 70,
13. ТК - ХОЛД АД - 59,
14. Мел инвест холдинг АД - 44,
15. Българска Холдингова Компания АД - 37,
16. Сила Холдинг АД - 35,
17. Надежда - 33,
18. Холдинг КООП-Юг АД - 26,
19. Развитие - Индустрия Холдинг АД - 25,
20. Златен лев холдинг АД - 22,
21. Синергон Холдинг АД - 21,
22. Индустриален фонд - 18,
23. Северкооп Гъмза Холдинг АД - 18,
24. Холдинг Света София АД - 15,
25. Армейски Холдинг АД - 13,
26. Север Холдинг АД - 8,
27. КТИ "Съединение" АД - 4,
28. Черноморски Холдинг АД - 3

Източник: www.investor.bg