Гарантират се само влогове с достъпни за всички условия
Публикувана от nikolaj на December 12 2008 23:33:58

Отговори на председателя на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) г-н Бисер Манолов, който е и един от създателите и бивш председател на Българската дилърска асоциация (БДА). Той е и един от идейните генератори за създаването на индексът Leonia. Към октомври 2008 г. активите на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България са в размер на 675,14 млн. лв.

- Г-н Манолов, фондът гарантира ли влогове с промоционални лихви по депозитите?

Гарантираме всички депозити по официално обявените условия на банките, включително широко рекламираните напоследък промоционални условия, защото те са достъпни за всички депозанти и не са лично договорени при преференциални условия.
Разширени новини

Отговори на председателя на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) г-н Бисер Манолов, който е и един от създателите и бивш председател на Българската дилърска асоциация (БДА). Той е и един от идейните генератори за създаването на индексът Leonia. Към октомври 2008 г. активите на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България са в размер на 675,14 млн. лв.

- Г-н Манолов, фондът гарантира ли влогове с промоционални лихви по депозитите?

Гарантираме всички депозити по официално обявените условия на банките, включително широко рекламираните напоследък промоционални условия, защото те са достъпни за всички депозанти и не са лично договорени при преференциални условия.

- Ако депозитът е в чужда валута, в каква валута се изплаща от фонда и по какъв курс, в случай на евентуален фалит на банката?

В лева по фиксинга от началния ден на изплащането.

- Какъв е срокът за започване на изплащането на влоговете от фонда?

До 45 дни от отнемането на лиценза на банката, но създадената организация ни позволява да съкратим този срок. В момента чакаме последните изменения на европейската директива, където се залага този срок да е между 3 и 10 работни дни.

- Защитата до 100 000 лв. и за фирми, и за физически лица ли се отнася?

Да. В повечето от европейските страни това не е така и в този смисъл искам да отбележа, че нашето законодателство е доста либерално.

- Има ли банка у нас, чиито депозити не се гарантират от фонда за гарантиране на влоговете в банките?

Не, режимът за гарантиране на депозитите е задължителен. Изключение правят само клоновете на банки със седалище в държава членка на ЕС. Те са гарантирани от съответните схеми в тези държави.

- Каква е вноската във фонда за гарантиране на влоговете като процент от депозитната база?

Вноската е в размер на 0,5% от среднодневния размер на депозитната база. Вноските се правят веднъж годишно до края на месец март.

- Ще се увеличи ли процентът на вноската след увеличението на защитата от 40 000 лв. на 100 000 лв.?

Не, остава 0,5%.

- Къде се вложени активите на фонда за гарантиране на влоговете?

В български ДЦК и депозити при БНБ.

www.investor.bg