С 600 000 евро обновяват автентичната сграда на СУ „Максим Райкович“
Публикувана от nikolaj на December 11 2017 16:10:28Днес, кметът на Общината, инж. Мирослав Семов, подписа Договор за реализация на поредния мащабен проект. „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сградата на СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. На емблематичната за Дряново сграда ще бъде извършен основен ремонт и вертикална планировка.
Разширени новиниДнес, кметът на Общината, инж. Мирослав Семов, подписа Договор за реализация на поредния мащабен проект. „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сградата на СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. На емблематичната за Дряново сграда ще бъде извършен основен ремонт и вертикална планировка.