ОБРЪЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО КЪМ ГРАЖДАНИТЕ относно бюджет 2020
Публикувана от nikolaj на February 12 2020 21:25:15


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО,

На заседанието на Общински съвет – Дряново, проведено на 31.01.2020 г., беше внесен за обсъждане и гласуване най-важният финансов документ за общината – Бюджетът на Община Дряново за 2020 г. След проведените дебати и гласуване, за първи път, Бюджетът на Общината за 2020 г. не беше приет. Този прецедентен акт стана възможен благодарение на група общински съветници, които немотивирано гласуваха „Въздържал се“ за проектобюджет 2020 година:
- Преслава Демирева, - д-р Нено Ненов, - д-р Костадин Йорданов, - Стефан Енчев, - Галин Герганов,
- Теодора Мъглова, - Надя Кукурякова, - Милен Стоянов.

Позволявам си да напомня, че само преди по-малко от три месеца, избраните общински съветници и кметове положихме клетва, с която се заклехме при изпълнение на нашите пълномощия „Да спазваме Конституцията и законите на Република България, във всичките си действия да се водим от интересите на гражданите от Дряновска община и да работим за тяхното благоденствие“. Но в случая - с отказа си да подкрепят Бюджет 2020 - гореспоменатите общински съветници не показаха желание да се работи за решаване на проблемите, а с решението си генерираха сериозни последствия, с отрицателен и негативен знак за развитието на общината.

Кои са последствията от неприемането на Бюджет 2020 ?

Прочети целия текст

Разширени новини


ОБРЪЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО КЪМ ГРАЖДАНИТЕ


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО,

На заседанието на Общински съвет – Дряново, проведено на 31.01.2020 г., беше внесен за обсъждане и гласуване най-важният финансов документ за общината – Бюджетът на Община Дряново за 2020 г. След проведените дебати и гласуване, за първи път, Бюджетът на Общината за 2020 г. не беше приет. Този прецедентен акт стана възможен благодарение на група общински съветници, които немотивирано гласуваха „Въздържал се“ за проектобюджет 2020 година:
- Преслава Демирева
- д-р Нено Ненов
- д-р Костадин Йорданов
- Стефан Енчев
- Галин Герганов
- Теодора Мъглова
- Надя Кукурякова
- Милен Стоянов

Позволявам си да напомня, че само преди по-малко от три месеца, избраните общински съветници и кметове положихме клетва, с която се заклехме при изпълнение на нашите пълномощия „Да спазваме Конституцията и законите на Република България, във всичките си действия да се водим от интересите на гражданите от Дряновска община и да работим за тяхното благоденствие“. Но в случая - с отказа си да подкрепят Бюджет 2020 - гореспоменатите общински съветници не показаха желание да се работи за решаване на проблемите, а с решението си генерираха сериозни последствия, с отрицателен и негативен знак за развитието на общината.

Кои са последствията от неприемането на Бюджет 2020 ?
1. В бюджета бяха заложени капиталови средства за ремонт на обекти в града и селата. С неприемането, респ. забавяне приемането на Бюджет 2020 г., изпълнението на тези проекти може да бъде сериозно застрашено и дори провалено, от което потърпевши ще бъдем всички граждани на Община Дряново.
На първо място, невъзможност за изпълняване на капиталовата програма на общината и невъзможност за извършване на важни за общината ремонти, включително извършване на ремонта на улица Шипка и извършване на спечелен проект по мярка „Красива България“.
2. Ще бъде спряно финансирането на училища и детски градини, което ще доведе до отпадане на такива социални придобивки като безплатни ясли и подобряване на средата на учениците в учебните заведения.
3. Сериозни затруднения ще изпитат и всички спортните клубове поради липса на финансиране от страна на Община Дряново.
4. Няма да е възможно безвъзмездното подпомагане на НЧ „Развитие 1869“ чрез заем за завършване на проекта по европейска програма за ремонт на сградата на киното.

В заключение бих желал да заявя от името на ръководството на Община Дряново и лично от свое име, че ще противодействаме с всички законни средства на опитите да бъде спряно развитието на Общината. По тази причина ще внеса за ново разглеждане Бюджет 2020 г., като призовавам общинските съветници да загърбят политическите страсти и заедно да работим за благото на дряновци. Нека не забравяме, че сме избрани да представляваме интересите на гражданите и да решаваме проблемите им, а не да водим политически битки. Независимо от различията, каузата ни е една и отговорността е наша и за правилните, и за неправилните решения. Нека помним това през следващите четири години и когато се съберем на последната си сесия, да можем да се погледнем в очите и да кажем: „ЗАЕДНО УСПЯХМЕ!“

Трифон Панчев
Кмет на Община Дряново