Област Габрово с отрицателен прираст и през 2023 година.
Публикувана от nikolaj на June 23 2024 20:13:44
Над половината от населението на област Габрово (52.7%) живее в община
Габрово, а най-малък по брой на населението е община Дряново – 7 369
души, или 7.8% от населението на областта. Габрово е с отрицателен
прираст на населението, – 582.Това става ясно от информация по отношение на населението и
демографските процеси в региона през 2023 година на Териториално
статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.Отрицателен е и прирастът в останалите 3 общини на област Габрово,
като за Севлиево той е: – 299, в Дряново: – 78, и Трявна: – 136.Към 31 декември 2023 г в градовете на област Габрово живеят 75 456
души, или 79.5 %, а в селата – 19 406 души, или 20.5 % от
населението на областта. Към края на м.г. населените места са 349, от
които 5 са градове и 344 – села. Населените места без население са 67. В
211, или в 60,5% от селата, живеят от 1 до 49 души включително.


Разширени новини
Над половината от населението на област Габрово (52.7%) живее в община
Габрово, а най-малък по брой на населението е община Дряново – 7 369
души, или 7.8% от населението на областта. Габрово е с отрицателен
прираст на населението, – 582.Това става ясно от информация по отношение на населението и
демографските процеси в региона през 2023 година на Териториално
статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.Отрицателен е и прирастът в останалите 3 общини на област Габрово,
като за Севлиево той е: – 299, в Дряново: – 78, и Трявна: – 136.Към 31 декември 2023 г в градовете на област Габрово живеят 75 456
души, или 79.5 %, а в селата – 19 406 души, или 20.5 % от
населението на областта. Към края на м.г. населените места са 349, от
които 5 са градове и 344 – села. Населените места без население са 67. В
211, или в 60,5% от селата, живеят от 1 до 49 души включително.