585 лева ще е основната заплата на председателя на Общински съвет - Дряново.
Публикувана от nikolaj на January 31 2012 07:26:47

Общински съвет прие председателя на Общински съвет да получава заплата в размер на 40% от заплатата на кмета на общината.
В разрез със чл.26 от Закона за местното самоуправление и местната администрация който гласи: Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет.

Николай Марков предложи за да се спази буквата на закона да бъде определено работно време на председателя на общински съвет в което да е в общината или да получава символично възнаграждение като всеки друг общински съветник. Мнозинството обаче не прие предложението в разрез със закона и така на практика лиши гражданите на общината от право на официален приемен ден за поставяне на проблемите си пред институцията Общински съвет.

Разширени новини

Общински съвет прие председателя на Общински съвет да получава заплата в размер на 40% от заплатата на кмета на общината.
В разрез със чл.26 от Закона за местното самоуправление и местната администрация който гласи: Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет.

Николай Марков предложи за да се спази буквата на закона да бъде определено работно време на председателя на общински съвет в което да е в общината или да получава символично възнаграждение като всеки друг общински съветник. Мнозинството обаче не прие предложението в разрез със закона и така на практика лиши гражданите на общината от право на официален приемен ден за поставяне на проблемите си пред институцията Общински съвет.