June 05 2023 04:55:36
Управление
· Начало
· Статии
· Файлове
· Икономика
· Форум
· Връзки
· Категории новини
· За контакти
· Фото галерия
· Търсене
· Карта на Дряново
Вход
Потребител

ПаролаНе сте потребител?
Натиснете тук за да се регистрирате.

Забравихте паролата си?
Поискате си нова тук.
Реклами

Listed at Guide-Bulgaria.com

Shoutbox
You must login to post a message.

19-03-2021 14:55
Прибирам се- мъж в леглото. Хващам го, бой. Подхващам и жената... гледам не е мойта... - Комшу, заключвайте ги тия врати, бе!

05-09-2011 20:00
Прабългарин и славянка легнали на една полянка вади-тури, вади-тури народили чокундури похотливи и мързеливи и ужасно завистливи. Shock Shock Shock Frown Frown

30-11-2009 18:42
Двама мъже си говорят: "Ще правим парти със смяна на партньорите, искаш ли да дойдеш?", другият: "Не ставай смешен! Кой ще вземе моята?!"

19-11-2009 18:00
Обява по време на криза: Искам да се омъжа. Говоря малко, готвя вкусно, глава не ме боли! Pfft Pfft Pfft

09-02-2009 19:58
saita mi haresva,6te go pose6tavam 4esto Smile
Йерархия на статиите
Статии » Дела и документи
Статии: Дела и документи
Общински съвет - Дряново възложи на Кмета да развива индустриална зона.
На миналото заседание на общински съвет - Дряново беше прието решение за проучване на възможностите за създаването на индустриална зона в нашата община. Вносител на предложението е Николай Марков. С него се възлага на Кмета в срок до 31.12.2009г. да се проучат възможните терени, възможните партньори за изграждането и, да се потърси помоща на други общини вече развили такива зони, помоща и на сдружения на индустриалците в българия и чужбина. Пълен текст на приетото предложение


Община Дряново е задължена периодично да оповестява информация за текущата си дейност.
На проведеното заседание на Общинсски съвет на 28.01.2009г. по предложение на общинския съветник Николай Марков, Кмета на Община Дряново беше задължена периодично да оповестява информация в официалната страница www.dryanovo.bg и по местния радио възел за: 1. До 15 число на следващия месец синтезирана информация за състоянието на бюджета по приходна и разходна част. 2. Спечелени проекти по европеиски и национални фондове, в срок 15 дни след спечелване. 3. Финансова информация за реализацията на спечелените проекти по европеиски и национални фондове в срок 15 след приключването им. 4. Информация за вкички действащи договори, по който страна е Община Дряново със стойност над 15 000 лева. Информацията да съдържа: ответна страна по договора, предмет на договора, стойност на договора. В срок 15 дни от взимане на решението. 5. Информацията за новите договори ,по който страна е Община Дряново да се публикува в срок 15 дни от сключването и да съдържа: ответна страна по договора, предмет на договора, стойност на договора. 6. Информация за всички нови процедури за обществени поръчки възлагани от Община Дряново в сроковете за публикуването и в регистъра за обществени поръчки при „ Агенция за обществени поръчки „

Дружеството за „Социално подпомагане” успешно приключи проект по фонд „Социално подпомагане”
През месец декември 2008г. дружеството за „Социално подпомагане” – Дряново започна осъществяване на спечелен проект за „Предоставяне на пакети с дълготрайни хранителни продукти” от фонд „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика. С подписания договор на Дружеството за „Социално подпомагане” в Дряново бяха отпуснати средства в размер на 14 хиляди лева, с които социалните работници закупиха и предоставиха 200 пакета с дълготрайни хранителни продукти, като всеки от пакетите е на стойност 70 лева. Помощта е еднократна и беше предоставена на лица и семейства в неравностойно социално положение, като списъка на инвалидите и самотно живеещите е съгласуван със социалните работници от „Социална закрила” в Дряново и кметовете и кметските наместници на Гостилица, Царева ливада, Янтра и Скалско. Така двеста самотни възрастни хора получиха неочаквана помощ за коледните и новогодишните празници.

6 810 564,89 лева от Община Дряново за инфраструктура през 2008г.
6 810 564,89 лева през 2008 година са вложени от Община Дряново за поддръжка и изграждане инфраструктура. Пълен списък на обектите и фирмите изпълнители може да видите на следните линкове: Първа страница Втора страница По ред субективни причини, не беше изтеглен Общински заем за ремонт на няколко улици в кварталите на Дряново докато обстановката на финансовите пазари позволяваше ниско лихвено кредитиране.

Николай Марков


Еднократна помощ за раждане в Община Дряново.
На последното си заседание общински съвет прие " ПАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ВСЯКО НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДО ТРЕТО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО " по предложение на Общинските съветници Николай Марков и Цветан Йорданов. Помощта ще бъде 300 лева и ще се полага за деца родени или осиновени след 01.01.2009г. За да я получат единия от родителите или настойника ще трябва да е регистриран в община Дряново по постоянен и настоящ адрес поне от 3 години. Еднократната помощ ще се полага за всяко новородено или осиновено до трето дете включително в семейството, паралелно с държавната помощ която за 2009 г. се предвижда да е 250 лв. за първо, 600 лева за второ и 250 лева за всяко следващо дете.

Прочети пълния текст на правилника.


Проект за бившата Спортна зала в Дряново
На следващото заседание на Общински съвет, Постоянна комисия " Финансово икономическа политика " ще направи предложение относно Кандидатстване по Мярка 321 " Основни услуги за населението и икономиката в селските райони " с проект за " Център за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания чрез физическа култура и спорт в Община Дряново " / бившата Спортна зала /. Идейния проект предвижда изграждане на многофункционална спортна зала и прилежащ закрит басеин. Залата ще бъде изградена по нова технология, включваща енергоспестяващи мерки и съоръжения за ефективно отопление на залата и прилежащ към нея басеин базирани на хибридни системи с фото-соларни елементи. Прогнозната стоност на съоръжението е около 1 200 000 евро. В първоначалното разработване на идеята за проекта водещо участие имаха общинските съветници Ангел Димитров, Михаил Ганчев и Николай Марков. Ако проекта бъде финансиран , бившата спортна зала която се гради от годините на социализма ще има вида от приложения снимков материал.

Замириса в Колю Фичето ООД
Поради раздуханата истерия около избор на нов управител на " Колю Фичето " ЕООД искам да посоча няколко странни факти свързани с законността на договора за управление на досегашния управител на фирмата който ми се набиха в очите след като се запознах с досието. Първоначално договор за управление е сключен между Христо Янков и тогавашния кмет на Дряново , Даниел Данков съгласно решение на Общински съвет считано от 29.12.2003г. Впоследствие към договора е сключен Анекс 1 от дата 12.08.2004г. с който договора се удължава до три години съгласно решението на Общински съвет. До тук всичко е в законовата рамка.
На 22.12.2006г. малко преди изтичане на законния срок на договора е сключен нов Анекс 2 между Христо Янков и бившия кмет Даниел Данков с който договора става безсрочен в противоречие с действащото законодателство според което Граждански договор не може да бъде безсрочен. Също така анекса е в противоречие и с общинската "Наредба за упражняване правата на собственост върху частта на община Дряново от капитала на търговските дружества" в която в чл.10 ал2 изрично е посочено че управител се избира за срок не по дълъг от 3 години!
Като основание за сключване на анекса са посочени чл.137 ал.1 т.5 от ТЗ и чл.174 ал.1 от ТЗ който обаче коментират правомощията на собственика на дружеството, а именно Общински съвет - Дряново. От горепосочените членове не произтичат никакви правомощия за кмета Данков, който е подписал незаконен анекс. Според Наказателния кодекс това е наказуемо деяние за превишение на правомощията, следователно анекса е незаконосъобразен а договорът на управителя е изтекъл към 29.12.2006г.
В този смисъл са и писмените становищата на юриста на Общинска администрация и на Общински съвет, както и на инспекцията по труда.


Шведска инвестиция в Дряново
Днес на 15.10.2008г. официално бе открита производствената дейност на " Юръпиън Хаус оф Бедс - България " АД, помещаваща се на производствената площадка на текстилната фабрика " Платекс " АД. Фирмата е Шведска инвестиция с предмет на дейност производство на текстилни компоненти за матраци предназначени за износ в Европейския съюз. Към днешна дата производствените операции са стартирани и са назначени 35 човека по трудови договори, като предстои допълнително увеличение на дейноста. Шведската компанията майка, беше представена от директорите по търговските и производствените въпроси, както и директора за България - Карстен Руе . Съдействие за намирането на помещения, бързия и безпроблемен старт на производството на " Юръпиън Хаус оф Бедс - България " АД оказаха: Кмета на Общината д-р Иван Николов, Директор дирекция финанси Мариета Ганева, председателя на постоянна комисия "Финансово-икономическа политика" към Общински съвет Николай Марков.

5-та годишна среща на Българските местни власти
В курортен комплекс " Албена " от 9 до 11 октомври, беше проведена 5-та годишна среща на Българските местни власти. Община Дряново, беше представена от кмета д-р Иван Николов, зам. председателя на Общински съвет Цветан Йорданов, председателя на Постоянна комисия " финансово икономическа политика " Николай Марков и от екперти от Общинска администрация.

Община Дряново с два нови спечелени проекта за 2 000 000 лева
Въпреки усилията на група общински съветници водени от лични цели и амбиции за саботиране и блокиране работата на цялата Община, през последните дни бяха спечелени още два проекта за около 2 000 000 лева.

Общинското ръководство подготвя кандидатстване за инвестиционен заем
Селищна система Община Дряново подготвя процедура за получаване на заем в размер на около 700 000 лева от търговска банка с която да финансира инвестиционните си намерения за подобряване на инфраструктурата в града. Заемът ще бъде три годишен и ще послужи за инвестиране в поне 9 обекта:

Опит за преврат в Община Дряново! Ще управлява колиция БСП+СДС+ДПС ?
На 29.05.2008г. в деловодството на Община Дряново е внесено искане подписано от 10 общински съветници: Георги Цветков, Мариана Маринова, Никола Филев, Нено Ненов, Пенка Досева, Емил Попов, Тодор Василев, Мариана Печеян, Петя Куманова и Шефкат Исин за свикване на извънредна сесия при следния дневен ред:

Приет е общинския бюджет за 2008г.
На заседание проведено на 29 Февруари беше приет новия бюджет който е в размер на 6 421 257 лева. Спрямо първоначалния бюджет за 2007г., проекто бюджета е увеличен с 18.04%. Общия размер на бюджета се състой от: - собствени приходи - 1 672 967 лева. - субсидии и трансфери от държавата - 4 748 290 лева. По приходната част разликата спрямо 2007 г. е в няколко направления.

Популизъм и скандали на заседанието на Общински съвет.
И поредното заседание на Общински съвет Дряново в сряда навя спомени за страсти от началото на прехода. Осем общински съветници / М.Печиян, С.Косев, П.Куманова, Е.Попов, Т.Василев, Г.Цветков, Н.Филев и М.Маринова / напуснаха заседанието и отказаха да вземат участие в решаване на важни въпроси свързани с общинската собственост.

Отменена е таксата от 5 лева месечно за записано дете в детски ясли и детски градини
На проведеното заседание на 28.01.2008г. беше гласувана заплата на председателя в размер на 90% от кметската заплата, към днешна дата 1026 лева. За решението гласуваха: Марияна Маринова, Стефан Косев, Марияна Печиян, Тодор Василев, Нено Ненов, Михайл Белев, Румен Иванов, Милка Колева, Николай Ганев, Ангел Димитров.
Времето в Дряново
Времето в региона
Анкета
Има ли позитивна промяна в икономическото развитие Община Дряново ?

Да, определено има
Да, определено има
100% [1 гласувал]

Не, нещата се влошават
Не, нещата се влошават
0% [0 гласували]

Без промяна
Без промяна
0% [0 гласували]

Брой гласували: 1
Трябва да сте регистриран за да можете да гласувате.
Начало: 14/01/2018 14:39

Архив
Нови статии
· Общински съвет - Дря...
· Община Дряново е зад...
· Дружеството за „Соци...
· 6 810 564,89 лева от...
· Еднократна помощ за ...
Теми във форума
Нови теми
· Хараламби Александров
· Провалите на Кмета Н...
· Съдържателно и истин...
· Парадоксът на нашето...
· Здравейте приятели н...
Най-активни теми
Няма създадени теми
2,349,030 уникални посещения